Artikel 1: Definities

  1. VergelijkCBD: leverancier van de vergelijkCBD vergelijker nader te noemen: VergelijkCBD.
  2. De website: de website van vergelijkCBD: www.vergelijkCBD.nl
  3. De bezoeker: de bezoeker van de website www.vergelijkCBD.nl.
  4. Product: het product dat is aangeschaft via een aanbieder.
  5. Vergelijker: de CBD vergelijker van vergelijkCBD.nl waarbij het aanbod van diverse CBD producten wordt vergeleken van verschillende aanbieders.
  6. Consument: natuurlijk persoon, als afnemer niet handelend uit hoofde van bedrijf of beroep.

Artikel 2: Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de website van VergelijkCBD.
2. De CBD vergelijkers zijn bedoeld om de consument te helpen met het kiezen van de goedkoopste en het beste CBD product. De redactie van VergelijkCBD probeert om het aanbod van de CBD producten zo kwalitatief mogelijk te houden.

Artikel 3: Doorverwijzing

VergelijkCBD is zelf geen aanbieder van CBD producten. Indien de bezoeker een interessant aanbod vindt op de website wordt deze doorgestuurd naar de aanbieder van dit aanbod.

Artikel 4: Bedenktijd

Indien de bezoeker via de website van VergelijkCBD wordt doorgestuurd naar een derde partij en een product afsluit, heeft deze altijd 14 dagen bedenktijd. Indien de bezoeker zich binnen 14 dagen bedenkt dient deze dit kenbaar te maken aan de aanbieder waarbij hij/zij het product heeft afgesloten.

Artikel 5: Privacy

(Persoons)gegevens verstrekt of ingevoerd ter vergelijking van het CBD aanbod worden verzameld en verwerkt conform de Privacyverklaring behorend bij VergelijkCBD.

Artikel 6: Wijziging van de algemene voorwaarden

VergelijkCBD behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden direct na bekendmaking in werking.

Artikel 7: Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen VergelijkCBD en de bezoeker is het Nederlands recht van toepassing.